Filtre principal del tauler

  • Panel primary filter

    Filtre principal del tauler

    El filtre d'eficiència primària tipus placa està compost per material de filtre de fibra sintètica d'eficiència primària, estructura d'alumini i malla metàl·lica. Es pot dividir en filtres d’eficiència primària tipus placa G3 i G4.