Cartutx de filtre

  • Filter cartridge

    Cartutx de filtre

    El tractament antiestàtic, és a dir, el tractament de pel·lícules d’alumini antiestàtic, és cobrir la superfície del material filtrant amb una capa de revestiment de metall alumini conductiu i ventilador extremadament prim, per evitar el salt electrostàtic, aplicable a l’eliminació de pols en condicions d’explosió.