Filtre químic

  • Chemical filter

    Filtre químic

    El material filtrant és una barreja de carbó actiu d’alt rendiment amb un valor CTC no inferior al 60% i alúmina activada impregnada de permanganat de potassi.